Skyddsarbete med hund.

Straxt nedanför Söderköping närmare bestämt i Fyllingarum kunde hundintresserade ta del av Frida och maken Jonas Walléns kunskaper i skyddsarbete med hund. Det är en kurs där de lär ut grunderna i skyddsarbete och den arrangerades av Ingela Karlsson på Loppas hund och Katt.