Obebott

Bilskroten på Kyrkömosse som blev vida känd bilskrot.
Åke Danielsson, köpte för länge sedan en mosse strax utanför Ryd. Här började han riva torv som senare användes som isolering. Tiden gick och allt efter som började Åke istället sälja begagnade bildelar. Han öppnade en bilskrot. Åke lever inte längre men i det här reportaget får vi veta mer om Åke och hans bilskrot.  Bilskroten på Kyrkömosse blev vida känd och idag besöker hundratals människor bilskroten för att se de gamla bilvraken.