Milan Vobruba

Milan studerade vid Konsthögskolan i Prag samt vid den filosofisk-historiska fakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag. Han hade även en examen från glaskonstindustriskolan i Železný Brod samt studier för Richard Stipl och Stanislav Libenský. Han var verksam i Sverige sedan 1978 med en egen glasstudio i Gusum och arbetade bland annat i aleppoteknik. (wikipedia)